THỜI GIAN BIỂU

MỘT NGÀY CỦA HỌC SINH ĐỨC TRÍ

 • 6h30-7h30: Đón trẻ
 • 7h30-8h: Thể dục buổi sáng
 • 8h-10h00: Hoạt động học buổi sáng, Uống sữa
 • 10h-11h30: Vệ sinh, Ăn trưa
 • 11h30-14h00: Ngủ trưa
 • 14h-14h45: Vệ sinh, Ăn bữa phụ
 • 14h45-15h20: Hoạt động học buổi chiều
 • 15h20-15h45: Uống sữa; Vệ sinh cá nhân
 • 15h45-16h30: Hoạt động vui chơi
 • 16h30-17h30: Ăn chiều Trả trẻ

MỘT NGÀY CỦA HỌC SINH ĐỨC TRÍ

 • 6h30-7h10: Đón học sinh
 • 7h15-10h25: Học văn hoá
 • 10h25-13h10: Ăn trưa, ngủ trưa
 • 13h15-13h35: Vệ sinh cá nhân, ăn xế
 • 13h35-16h20: Học văn hoá và học các môn tự chọn
 • 16h20-17h00: Trả học sinh
 • 17h00-19h00: Tham gia các câu lạc bộ

MỘT NGÀY CỦA HỌC SINH ĐỨC TRÍ

 • 6h30-7h15: Đón học sinh
 • 7h15-11h15: Học văn hoá và học tăng cường
 • 11h20-13h00: Ăn trưa, ngủ trưa
 • 13h00-13h15: Vệ sinh cá nhân, ăn nhẹ
 • 13h15-16h40: Học văn hoá và học các môn tự chọn
 • 16h45-17h00: Trả học sinh
 • 17h00-19h00: Tham gia các câu lạc bộ