Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, nơi đào tạo công dân sẵn sàng học tập, lao động trong môi trường hội nhập.

Sứ mệnh

Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, mang đến cho học sinh cơ hội học tập theo định hướng phát triển toàn diện và rèn luyện kỹ năng sống tự lập.

Giá trị cốt lõi

Lấy Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực làm giá trị cốt lõi để xây dựng nền móng vững chắc cho sự trưởng thành của con người toàn diện, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Mục tiêu

Giáo dục học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời, có những phẩm chất tốt đẹp và những năng lực cần thiết để trở thành một công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ mới.