Tầm nhìn

Trở thành tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, nơi đào tạo nên những công dân toàn cầu có nền tảng vững chắc để có thể học tập suốt đời và sống có trách nhiệm với xã hội.

Sứ mệnh

Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện giúp học sinh hình thành nhân cách, bồi đắp trí tuệ, rèn luyện nghị lực, phát triển hài hòa với tự nhiên.

Giá trị cốt lõi

Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực

Mục tiêu

Giáo dục học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời, có những phẩm chất tốt đẹp và những năng lực cần thiết để trở thành một công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ mới.