Một số mốc đáng nhớ

MỘT SỐ MỐC ĐÁNG NHỚ

2018

- Trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng

2017

- Trường đạt kiểm định chất lượng mức độ III.
- Trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng.

2016

- Được nhận hai giải thưởng lớn trong Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13".
- Vinh dự đón nhận Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc do UBND thành phố trao tặng.

2012

Được công nhận là trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

2011

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng.

2005

Được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2003

Được Bộ GDĐT công nhận là trường tư thục đầu tiên trong cả nước đạt Chuẩn Quốc gia.

1990

Thành lập Trường Mầm non tư thục Đức Trí.

Hỗ trợ trực tuyến !!