PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC – BẬC TIỂU HỌC

Trường Mầm Non - Tiểu Học - Trung Học Cơ Sở Đức Trí

Địa chỉ: 324, 357/6 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3824012 – 3550225 – 3550919.

Website: www.ductridn.edu.vn


PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

(Bậc học: Tiểu Học )

Phần dành riêng cho CBNV của Trường MN-TH-THCS Đức Trí

Ngày nhận hồ sơ

Người nhận hồ sơ

Ngày nhập học chính thức

Xếp lớp

I - THÔNG TIN HỌC SINH

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Quê quán:

Con thứ mấy trong gia đình:

Đã học trường nào trước đây:

II - THÔNG TIN PHỤ HUYNH

Họ và tên cha: Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Đơn vị công tác:

Điện thoại di động:

Điện thoại cố định:

Chỗ ở hiện nay:

Họ và tên mẹ:

Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Đơn vị công tác:

Điện thoại di động:

Điện thoại cố định:

Chỗ ở hiện nay:

III - LỰA CHỌN LỚP HỌC

Lớp học

Dịch vụ khác

Lớp 1

Ăn sáng

Lớp 2

Ăn trưa

Lớp 3

Ăn chiều

Lớp 4

Xe ô tô đưa đón tại nhà

Lớp 5

IV - THÔNG TIN KHÁC

Phụ huynh vui lòng liệt kê rõ họ tên, số điện thoại và mối quan hệ của những người sẽ đưa đón trẻ hàng ngày:

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Mối quan hệ

1

2

3

V - LƯU Ý

Phụ huynh cần nhà trường lưu ý gì trong việc chăm sóc sức khỏe đối với con mình:

Tôi đồng ý gửi phiếu đăng ký nhập học cho con vào Trường MN-TH-THCS Đức Trí và cam kết thực hiện những điều sau:

  1. Tất cả những thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra do sai sót từ những thông tin trên, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  2. Cho học sinh tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ và tuân thủ những quy định của nhà trường.
  3. Đồng ý cho học sinh tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.
  4. Đồng ý cho sử dụng hình ảnh của học sinh trong các hoạt động của trường.
  5. Trong trường hợp khẩn cấp về tình trạng sức khỏe của học sinh, việc liên lạc với gia đình không được thuận lợi, gia đình chúng tôi ủy quyền cho nhà trường được đưa học sinh đến trung tâm y tế mà nhà trường tin tưởng và gia đình sẽ thanh toán mọi chi phí liên quan.
  6. Nộp đầy đủ các khoản học phí và phí do nhà trường quy định. Nếu nộp chậm 30 ngày nhà trường phụ thu 5%, nộp chậm 45 ngày nhà trường sẽ ngưng các dịch vụ giáo dục đối với học sinh.
  7. Không cho học sinh thôi học khi năm học chưa kết thúc.
Hỗ trợ trực tuyến !!