“Phòng – Chống xâm hại tình dục trẻ em”: Biết cách tự bảo vệ mình

Vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đã trở nên vô cùng cấp thiết, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Việc gia đình và nhà trường phối hợp để bảo vệ các em là yêu cầu quan trọng, nhưng việc giáo dục cho chính các em hiểu, nhận thức và xác định được nguy cơ cũng như biết cách tự bảo vệ mình mới là yêu cầu hàng đầu và cần phải làm ngay lập tức. Bởi vậy, nhà trường đã tổ chức chuyên đề “Phòng – Chống xâm hại tình dục trẻ em” cho các em học sinh trong nhà trường.

Qua chuyên đề, các em đã phần nào hiểu được một nguy cơ có thể xảy ra bất kỳ khi nào, với bất kỳ ai và những cách thức cơ bản nhất để tự bảo vệ mình trước nguy cơ.

01
02
03

PHỤ HUYNH CÓ THỂ VÀO FACEBOOK CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ ẢNH SỰ KIỆN  NÀY TẠI ĐƯỜNG DẪN SAU:

FACEBOOK (BẤM VÀO ĐÂY)

Add your thoughts

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ trực tuyến !!